top-adver.jpg

ย้อนร่องรอยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ “วัดไชยวัฒนาราม” พระนครศรีอยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองปีพ.ศ. 2173

แต่เดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติพระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์ เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัยและอีกประการหนึ่ง วัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย จึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด

โบราณสถานที่น่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือ พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นปรางค์ประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่มุมฐานมีปรางค์ทิศประจำอยู่ทั้งสี่มุมบนฐานเดียวกัน พระปรางค์ประธานนำรูปแบบของพระปรางค์ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้าง แต่ปรางค์ประธานที่วัดไชยวัฒนารามทำมุขทิศ ยื่นออกมามากกว่าบนยอดสื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณี บนยอดเขาพระสุเมรุ รอบพระปรางค์ใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคตที่เดิมนั้นมีหลังคาแต่ปัจจุบันพังทลายลงมาแล้ว

พระอุโบสถ ตั้งอยู่ทางด้านหน้ากำแพงเมรุทิศเมรุรายนอกระเบียงคต ปัจจุบันเหลือแต่ฐาน ข้าง ๆ มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง มีกำแพงล้อมรอบโบราณสถานสำคัญ ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เริ่มมีแพร่หลายตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมและรูปแบบการจัดระเบียบของปราสาทโบราณสถานภายในวัดได้อย่างสวยงามลงตัวที่สุดและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ไว้หลายเรื่อง จนทำให้มีร้านสำหรับเช่าชุดไทยไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อใส่ให้เข้ากับบรรยากาศอีกด้วย มีการคิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 200 บาท

ค่าเข้าชมของสถานที่มีค่าบริการ สำหรับคนไทย 10 บาท และ ต่างชาติ 50 บาท บรรยากาศตอนเย็นๆแสงสุดท้ายที่วัดไชยวัฒนารามนี่ดีมาก แสงเหลืองทองสาดส่องตัวโบราณสถานให้ดูไม่แข็งกระด้าง ควรค่าแก่การมาท่องเที่ยว และศึกษาประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ถ้าเลือกจะท่องเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยา สถานที่แห่งนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

  • ข้อมูล วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
  • ที่อยู่ : ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/tLNZFCphqt1BS4Au6
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00 – 18.30 น.
  • ขอขอบคุณข้อมูล : thai.tourismthailand.org