สายบุญไม่ควรพลาดไปท้าทายเส้นทางแสวงบุญ วัดเจติยาคีรีวิหาร บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย สถานที่แห่งนี้มีวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของภาคอีสานอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแวะเวียนอย่างไม่ขาดสาย  อย่างภูทอก เป็นที่ตั้งของ วัดเจติยาศรีวิหาร หรือ วัดภูทอก ตั้งอยู่ในเขตบ้านคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โดยมี พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งคำว่า ภูทอก ในภาษาอีสานนั้น แปลว่า (ภูเขาโดดเดี่ยว) ที่นี่จะมีภูเขาอยู่ 2 ลูก ด้วยกัน คือ ภูทอกใหญ่ และ ภูทอกน้อย ส่วนที่สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่จะอยู่ห่างออกไป และยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

จุดเด่นของ วัดภูทอก ก็คือ สะพานไม้ และบันไดรอบๆ ภูทอก ที่จะใช้แค่เพียงบันได วนไปมา แบบ 360 องศา มีทั้งหมดกว่า 7 ชั้น ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี โดยบันไดแต่ละชั้นจะแตกต่างกันไป จากชั้น 3 ถึง ชั้น 6 จะสามารถเดินเวียนรอบได้ ส่วนชั้นที่ 5 ถึง ชั้น 7 จะจัดให้เป็นแดนสวรรค์ ที่ต้องสำรวมระวังกาย วาจา ระหว่างเดินเพราะอาจจะรบกวนพระสงฆ์และฆราวาสในการจำศีลภาวนา เส้นทางแห่งศรัทธานี้ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนพระปริญัติธรรม แผนกธรรมอีกด้วยแต่ละชั้นก็จะมีที่พักระหว่างทาง บางชั้นก็จะมีพระพุทธรูปให้บูชา กราบไหว้ ชั้นที่สูงที่สุด สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆ ภูทอกได้สวยงามยิ่งนักถือว่าคุ้มค่าแก่การเดินทาง