สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีประเทศไทย มุกดาหาร

วัดสองคอน อาคารสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี หรือ โบสถ์พระแม่ไถ่ทาส เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ณ บ้านสองคอน ตำบลโป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นหนึ่งในสถานที่ Unseen Thailand ในประเภท “มุมมองใหม่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์”

โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงบุญราศรีมรณสักขี ทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 คณะกรรมการบุญราศรีจะจัดงานเฉลิมฉลองบุญราศรีขึ้น 2 ครั้งคือในวันที่ 22 ตุลาคม และ 16 ธันวาคม ของทุกปี

รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ถือเป็นหนึ่งในงานออกแบบชั้นครูของหลายๆคน

วัดบ้านสองคอนเปิดให้เข้าชมและสักการะได้ทุกวัน เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.

ไม่เสียค่าเข้าชม ผู้เข้าชมควรสำรวมกิริยาและแต่งกายให้สุภาพ คริสตชนสามารถร่วมพิธีบูชามิสซาได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.