สะพานไม้แกดำ แลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมหาสารคาม

สะพานไม้แกดำ ทอดตัวยาวผ่านหนองน้ำแกดำยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ทอดจากชายฝั่งหนองแกดำด้านวัดดาวดึงษ์แกดำ ไปยังหมู่บ้านหัวขัว คำว่า ขัว ภาษาอีสาน แปลว่า สะพาน บ้านหัวขัว คือบ้านหัวสะพาน สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บ้าน ยังถือเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรที่สำคัญที่มีความสำคัญต่อชาวอำเภอแกดำ เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ที่จัดว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ รอบสะพานยังมีกอบัวอยู่เต็มหนองน้ำ

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดที่ชมวิวทางธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวชนบทได้ดี ช่วงเย็นสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกดิน เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หากเดินเล่นถ่ายรูปแล้วใกล้ๆยังมีวัดดาวดึงส์แกดำ วัดเก่าแก่อันเป็นที่ศรัทธาของผู้คนมหาสารคามให้ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

  • ข้อมูล สะพานไม้​แกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/GJgwb81RwYEvwLSbA
  • เปิดให้เข้าชม : เข้าชมได้ตลอดเวลา
  • ขอบคุณข้อมูล : https://www.touronthai.com/article/2875