มองวิวทิวทัศน์ทะเลชุมพร ผ่านสีสันของธรรมชาติที่หาดผาแดง

หาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง เป็นสถานที่สวยงาม ชมทิวทัศน์ทะเล ของจังหวัดชุมพร  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งของอำเภอบางสะพานน้อยที่หาดผาแดงมีลักษณะพิเศษคือ แนวหน้าผาสีแดง มีลวดลายที่สวยงาม หันหน้าไปทางทิศตะวันอก ตั้งตระหง่านท้าคลื่นลมทะเล และมีความยาวกว่า 5 กิโลเมตรและมีความสูงถึง 20 – 30 เมตร ซึ่งหาดผาแดงนี้ เกิดขึ้นจากการที่ชายฝั่งของที่นี่ มีลักษณะเป็นดินลูกรังแดง และเกิดการกัดเซาะของคลื่นและลมทะเลธรรมชาติเป็นระยะเวลานับแสนปี จนทำให้ได้ลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตาดั่งเช่นในปัจจุบัน

ลักษณะของหาดผาแดง ชาวบ้านเรียกว่าบ้านฝั่งแดงมีความเงียบสงบ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน เป็นหาดธรรมชาติที่น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่ง เนื้อดินและหินที่หาดผาแดงจะมีลักษณะไม่เหมือนกันที่อื่น นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปและเดินเล่นที่หาดผาแดงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่าย 3 โมงไปจนถึง 6 โมงเย็น เพราะเป็นหน้าผาสูง 20 เมตร สามารถบังแสงแดดจากทางทิศตะวันตกได้ดี ทำให้ไม่ร้อนจนเกินไป แต่ไม่แนะนำให้ลงเล่นน้ำบริเวณหาดผาแดง เพราะว่าบริเวณหาดผาแดงไม่ได้มีลักษณะเป็นแอ่งก้นกระทะ “แต่เป็นลักษณะเป็นวังน้ำ คือจะมีบางจุดที่ตื้นและบางจุดก็เป็นหลุมลึกไปเลย ไม่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำในบริเวณนั้น”