แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย เที่ยวหน้าฝน ยลดอกกระเจียวบาน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ภูพานน้อย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานที่ทอดตัวจากทิศตะวันออก อำเภอเมืองหนองบัวลำภูไปทางทิศใต้อยู่บนเทือกเขาสูงชัน โดยสภาพพื้นที่มีความงานของธรรมชาติที่สวยงามในยามค่ำคืนจะเห็นแสงไฟเรียกว่าดาวบนดิน สามารถมองเห็นตัวเมืองหนองบัวลำภูเบื้องล่าง เนื่องจากอยู่ห่างตัวเมืองเพียงแค่ 6 กิโลเมตร เรียกได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของเมืองหนองบัวลำภู บนภูเป็นป่าธรรมชาติร่มรื่นกอปรด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีสมุนไพรขึ้นเองตามธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศเย็นสบายแวดล้อมด้วยธรรมชาติ เส้นทางขึ้นสะดวก ผู้คนนิยมไปกางเต็นท์พักแรมกลางคืน พื้นที่เปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยว มีร้านค้าสวัสดิการพร้อมอาหาร ขนม น้ำดื่มรองรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภูโดยให้มีการปลูกต้นดอกกระเจียวปทุมมา หรือดอกบัวสวรรค์ หรือทิวลิปสยาม” จำนวน 20,000 ต้น ทำให้ในช่วงหน้าฝนระหว่างห้วงเดือน มิถุนายน-เดือนสิงหาคม จะมีดอกกระเจียวบานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางมาเที่ยวชมถ่ายรูป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบ่งพื้นที่ เป็น 2 โซน

โซนที่ 1 เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริหารทั้งกลางวันและกลางคืน มีพื้นที่ประมาร 2,500 ตารางเมตร นักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เล่นแคมป์ไฟ ประชุมสัมมนา และจัดเลี้ยงสังสรรค์

โซนที่ 2 เป็นพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬา เช่า วอร์คแรลลี่ จักรยานเสือภูเขา ศึกษาธรรมชาติ พันธุ์ไม้ สมุนไพร 

  • ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/k7z1ysxgQg8TE2FB9
  • เวลา : เปิดตลอด 24 ชั่วโมง