top-adver.jpg

ไทยเบฟ คว้า “Thailand Corporate Excellence Awards 2022” สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล  

1-1-1.jpg

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2022” ประเภทรางวัล Distinguished ใน สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักช์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ

ทางด้าน ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบ รางวัลสาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) เผยความรู้สึกว่า “ไทยเบฟ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ใน สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) เป็นปีแรกที่ได้รับรางวัล สิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้คือ พันธกิจ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” และมีเป้าหมายที่ในการมอบโอกาสที่หลากหลายให้กับพนักงานโดยเฉพาะในการพัฒนาและความก้าวหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของไทยเบฟในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยเราไม่หยุดนิ่งในการวางรากฐานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรจากภายใน ตามแนวคิดโอกาสไร้ขีดจำกัด ไทยเบฟยังเป็นหนึ่งในองค์กรซึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องการดูแลใส่ใจพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 ปีผ่านมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไทยเบฟ ยังสามารถทำให้พนักงานทุกคนได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างดีที่สุด ควบคู่กับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จนเราได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใส่ใจดูแลพนักงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย” ทั้งหมดนี้เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จ ตอกย้ำแนวคิดการมอบ “โอกาส .. ไร้ขีดจำกัด” และแนวปฏิบัติของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มไทยเบฟ สะท้อนการให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญกับบุคคลากรภายในองค์กร นับเป็นความภาคภูมิใจของการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับการบริหารบุคคลากรของกลุ่มไทยเบฟให้ก้าวขึ้นสู่องค์กร “นายจ้างดีเด่นในระดับเอเชีย” ในอนาคต