อบจ. นำทีมเอกชนภูเก็ต ฟื้นตลาดจีน ตั้งเป้าในปี 2567 ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน

อบจ. นำทีมเอกชนภูเก็ต ฟื้นตลาดจีน โดยตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปี 2567 ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 40,000 ล้านบาท

8 -12 เมษายน 2567 องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล และ นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต โดย นาย ธเนศ ตันติพิริยะกิจ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ นำทีมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจำนวน 35 ราย ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ประเทศจีน ภายใต้โครงการ Amazing Phuket Roadshow to China 2024

กิจกรรม Amazing Phuket Roadshow to China 2024 จัดขึ้นใน 3 เมืองได้แก่ เมืองกว่างโจว มหานครเซี่ยงไฮ และนครเฉิงตู ตามลำดับ ทำให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด ซึ่งได้รับการประสานงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานต่างๆ ในประเทศจีน ให้ได้พบปะตัวแทนผู้ขายบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำกว่า 400 ราย ใน 3 เมืองที่จัดกิจกรรม

ภาพรวมการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ด้วยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น และส่งเสริมลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ ทดแทนนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ โดยคาดว่าปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีน จะฟื้นตัวโดยมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 40,000 ล้านบาท