สักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง วัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี

วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” หรือพระธาตุหนองบัว พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง 

เจดีย์ธาตุขนาดใหญ่ที่จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์ ไว้ให้ประชาชนได้สักการะบูชา 

พระธาตุองค์สีขาว ตัดกับลวดลายสีทองอย่างงดงามวิจิตรบรรจง ภายนอกเป็นภาพนูนต่ำที่องค์พระธาตุด้านนอก บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติ ด้านล่างรอบพระธาตุเป็นพุทธสาวกในบวรพุทธศาสนาส่วนฐานรองรับองค์พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ด้วยพญานาคครุฑและยักษ์  ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน และพระพุทธรูปที่งดงามหลายองค์

ข้อมูล : วัดพระธาตุหนองบัว ธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด : https://goo.gl/maps/QRyLZrShjPahbWVu6

ขอบคุณข้อมูล : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/