พระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดพระพุทธบาทยโสธร

วัดพระพุทธบาทยโสธร โบราณสถานสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่บนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำชี ห่างจากที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย ประมาณ 6 กิโลเมตร ภายในวัดประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทเป็นเนินทรายขาวสูง มีพระพุทธรูปปางนาคปรก (ศิลาแลง) 1 องค์ และหลักศิลาจารึกทำด้วยศิลาแลง 1 หลัก มีตัวหนังสือโบราณบันทึกไว้ว่า โบราณวัตถุทั้ง 3 อย่างนี้ พระมหาอุตตปัญญาและสิทธิวิหาริก ได้นำมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 1378 

สวยงามและประทับใจกับเจดีย์มหาชนะชัย ทรง 8 เหลี่ยม เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกมี การจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานครั้งอดีต และเป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก ชั้นที่ 2 จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์ ส่วนชั้นสุดท้ายได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุประดิษฐานในบุษบกแกะสลักสีทอง และตื่นตาประทับใจกับอุโบสถวัดที่สวยงามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว พระประธานที่เจียระไน จากหยกขาวขนาดหน้าตัก กว้าง 2.31เมตร สูง 3.7 เมตร ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ข้อมูล : วัดพระพุทธบาทยโสธร ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

พิกัด : https://goo.gl/maps/pDVwNaswzFt9ofhz9 

ขอบคุณข้อมูล : https://thai.tourismthailand.org/