สักการะ “พระพุทธอริยธัมโม” ปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย

วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ตั้งอยู่ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท บริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมและเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธอริยธัมโม” พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ศิลปะสุโขทัยที่งดงามมาก ประดิษฐานผินพระพักตร์ไปทางถนน หากเข้ากราบไหว้ใกล้ ๆ จะทราบได้ว่ารูปพระพักตร์ขององค์พระพุทธรูปนั้นงามมาก

บนยอดเขารถยนต์สามารถเข้าถึงได้ มีการสร้างพระธาตุเจดีย์สูงเด่นเป็นที่ประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่สีทองและเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองชัยนาทที่สวยงามทั้งในเวลากลางวันและยามค่ำคืน ภายในพระอุโบสถบนยอดเขามีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดัง สร้างโดยหลวงพ่อขึ้นและบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อกบและหลวงพ่อโอภาสี หลวงพ่อขึ้นเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและใจบุญใจกุศล ระหว่างครองเพศบรรพชิตหลวงพ่อขึ้นได้รวบรวมปัจจัยจากผู้ศรัทราหาทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดเขาพลองอย่างต่อเนื่องจนเจริญรุ่งเรืองสืบมา