top-adver.jpg

พักผ่อนหย่อนใจชมมังกรตระหง่านที่อุทยานสวรรค์

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจนอกจาก วัด ทะเล ภูเขาแล้วก็ยังมีสวนสาธารณะสวยๆซักแห่งให้ได้ใช้ความสงบอยู่กับตัวเอง หรือปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจ หลายคนก็นิยมใช้สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ในการออกกำลัง และทำกิจกรรมต่างๆ มีอีกสถานที่หนึ่งอย่าง จังหวัด นครสวรรค์ แห่งนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นปอดของจังหวัด คือ อุทยานสวรรค์

อุทยานสวรรค์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนปอดของเมืองนครสวรรค์นี้ ประกอบด้วยหนองน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า หนองสมบุญ ตั้งอยู่ใน ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับรางวัล สวนสาธารณะระดับดีมากจากกรมอนามัย ด้วยเนื้อที่ 314 ไร่จึงทำให้มีมีผู้นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก อุทยานสวรรค์มีถนนวงเหวน 2 ชั้นล้อมรอบ ตรงกลางเป็นเกาะ มีสวนหย่อม สนามหญ้า น้ำพุ เวทีกลางแจ้ง น้ำตกจำลอง ศาลาและสวนสุขภาพ  

จุดเด่นที่มองเห็นมาแต่ไกลคือ มังกรสวรรค์ขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยมังกรขนาดเล็ก 4 ตัว หันหน้าไปคนละทิศ ที่ฐานวงกลมตกแต่งด้วยเมฆ มีศาลารอบ 4 หลัง และสะพานแบบสถาปัตยกรรมจีนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางเดินเข้าไปยังมังกรสวรรค์ ถ้าใครที่ได้ไปยืนบนฐานมังกรจะสามารถเห็นบริเวณรอบๆ ของอุทยานสวรรค์ ได้อย่างชัดเจน