top-adver.jpg

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ศาสนสถานสำคัญของชาวจังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทพิมาย หรือที่เรียกกันติดปากว่าปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินสำคัญของชาวจังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทพิมาย เป็นศาสนสถานที่ถูกสร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวนสร้างตามแบบแผนของศิลปะเขมรตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์

พิมายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูและกำแพงเมืองล้อมรอบ ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายนั้นสร้างขึ้นคล้ายเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทประธาน ซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ สร้างในพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ และมีการก่อสร้างเพิ่มเติมในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ทั้งนี้โดยกำหนดอายุจากหลักฐานต่างๆเช่น ศิลาจารึก หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางศิลปกรรม

คำว่า “พิมาย” น่าจะเป็นคำเดียวกัน กับ “วิมาย” หรือ วิมายปุระ ที่ปรากฏอยู่ในจารึกภาษาเขมรบนแผ่นหินกรอบประตูภายในโคปุระ โดยตัวซุ้มประตูนั้นตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้วอยู่ในแนวตรงกันทั้งหมด ๔ ด้านคือ ทิศเหนือและทิศใต้ อยู่ตรงกึ่งกลางของกำแพงทิศตะวันออกและทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย ผังโดยรอบของซุ้มประตู มีลักษณะเป็นรูปกากบาท จากกำแพงแก้วเข้ามาด้านในเชื่อกันว่าเป็นดินแดนเข้าสู่โลกสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า

ปราสาทนั้นตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศตะวันออก ด้านทิศใต้มีลำน้ำเค็มทางด้านทิศตะวันตกมีลำน้ำจักราชไหลผ่านไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่ท่าสงกรานต์ มีแหล่งน้ำภายในเมือง ได้แก่ สระแก้ว สระพลุ่ง สระขวัญและสระน้ำที่ขุดภายนอกเมือง ได้แก่ สระเพลง สระโบสถ์ สระเพลงแห้ง และอ่างเก็บน้ำ (บาราย) ขนาดใหญ่ทางด้านทิศใต้ ซึ่งปราสาทโดยทั่วไปสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกในขณะที่ปราสาทหินพิมาย สร้างให้หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตรงกับเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรโบราณ

ปัจจุบันถูกบูรณะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทำให้เห็นโครงของความยิ่งใหญ่ในโบราณ ในบริเวณอาณาเขตของอุทยานประวัติศาสตร์พิมายพื้นที่กว้างขวาง มีความใหญ่โตของสถาปัตยกรรมเห็นถึงความงดงามของช่างฝีมือโบราณที่แกะสลักลงบนหิน แม้เวลาจะผ่านมานานแต่ลวดลายและความคมชัดยังคงชัดเจน การนำหินมาเรียงต่อกันด้วยวิธีการสลักตัดเข้าเหลี่ยมและมุมเพิ่มความแข็งแรงอย่างการเข้ามุมประกบของหน้าต่าง หรือประตูแบบ 45 องศา เห็นได้ถึงฝีมืออันประณีตของช่างในอดีต ใกล้กันยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายสำหรับท่านใดที่อยากชมรายละเอียดของสถานที่เพิ่มเติม

ตัวปราสาทตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของปราสาท ค่าตั๋วเข้าชม 20 บาท สำหรับคนไทย ต่างชาติ 100 บาท ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรืออาหารเข้าไปด้านใน สำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงต้องใส่ชุดสุภาพเป็นกระโปรงยาว หรือ กางเกงขายาวเท่านั้น ห้ามใส่ขาสั้น แต่ถ้าไม่สะดวก มีร้านให้เช่าเปลี่ยน ช่วงเช้าอากาศเย็นสบาย สายๆอากาศจะร้อนมาก เป็นโบราณสถานที่มีการจัดการดูแลได้ดีมาก สะอาด เรียบร้อย สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดนครราชสีมา อยากเข้าชมสถานที่และเก็บบรรยากาศ ศาสนสถานโบราณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

  • ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
  • ที่อยู่ : อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/nxiKMrBQA2x1oWkA8
  • เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น.