top-adver.jpg

สักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ได้ที่ “วัดกู้” วัดสวยของจังหวัดนนทบุรี

วัดกู้ วัดสวยริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีก 1 วัด ที่มีประวัติยาวนาน เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม) อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และหลวงพ่อสมปรารถนา

วัดกู้ เป็นวัดในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นที่รู้จักจากเหตุการณ์เรือพระประเทียบล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้กับวัด อันนำมาสู่การสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะตามเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางปะอิน พระองค์สิ้นพระชนม์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี พระราชธิดา และพระราชบุตรในพระครรภ์ รวมทั้งพระพี่เลี้ยงแก้วถึงแก่กรรม จึงได้เชิญพระศพขึ้นที่วัดกู้นี้เป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะอัญเชิญพระศพสู่พระบรมมหาราชวังต่อไป ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดกู้” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ว่า “พระนางเรือล่ม” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

content405.jpg

เดิมมีชื่อว่า “วัดท่าสอน” หรือ “วัดหลังสวน” เป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างมาแต่สมัยกรุงธนบุรี หรือสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เล่ากันว่าผู้สร้างคือ พญาเจ่ง ชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โบราณสถานของวัดกู้ จึงมีศิลปะแบบมอญผสมผสาน อาทิ จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ พระพุทธรูป เจดีย์ทรงมอญ

วัดอยู่ในซอยใกล้ตลาดปากเกร็ด เป็นวัดเก่าแก่ที่ผสมผสานศิลปะยุคใหม่กับยุคเก่าเข้ากันได้อย่างลงตัวที่มีความสวยงามทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและความเป็นมา ตัววัดเน้นความเรียบง่าย เป็นสีขาวมีสิ่งปลูกสร้างใหญ่ที่ทำจากไม้ บริเวณวัดกว้างขวางภายในตัววัดมีวิหารประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ พระประธาน “หลวงพ่อสมปรารถนา” หรือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่หลายคนมากราบไหว้บูชา เพื่อขอให้สมความปรารถนาดังหวัง อาคารด้านในริมน้ำยังเป็นที่ประดิษฐานศาลพระตำหนักพระนางสุนันทา (พระนางเรือล่ม)  ซึ่งจำลองแบบจาก ศาลาจตุรมุขของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ที่พระราชวังบางปะอิน เป็นที่ซึ่งทรงโปรดปรานมาก ภายในพระตำหนักจำลองนี้ มีรูปปั้นของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้สักการะกราบไหว้บูชา

บริเวณวัดด้านหน้ามีโบสถ์เป็นจุดเพื่อสำหรับท่านใดที่ต้องการทำบุญอย่างการ ไถ่ชีวิตโคกระบือ สามารถร่วมบริจาคทำบุญได้ทุกวัน หรือ ปล่อยปลาริมแม่น้ำ ทางวัดมีศาลาและบันไดทางลงให้ปล่อยปลาได้สะดวก และมีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆ กับบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยา รอบพื้นที่วัดยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้บริการอีกด้วย

  • ข้อมูล วัดกู้ นนทบุรี
  • ที่อยู่ : ซอยสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/urPCMh4jjNUZGBSF7 
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.