top-adver.jpg

Street Art ย่านเมืองเก่ากับวิถีชีวิตคนภูเก็ต

ผลงานศิลปะบนผนังแถบเมืองเก่าของภูเก็ต ย่านสไตล์ที่แต่งแต้มสีสันบนฝาผนังมีทั่วทุกพื้นที่ในย่านเมืองเก่า ตรงถนนดีบุก เป็นศิลปะที่ถูกรังสรรค์โดยศิลปินด้าน Street Art ทั้งชาวไทยและต่างชาติผ่านโครงการ  F.A.T Phuket (Foot Art Old Town) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของอาหาร จากที่ภูเก็ตได้รับรางวัลยูเนสโก เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารจาก 1 ใน 18 เมือง เพจ So Phuket จึงได้ถ่ายทอดผ่านศิลปะเพื่อบอกเล่าความผูกพันของวิถีชีวิตคนภูเก็ตกับอาหาร แต่ละภาพจะมีความแตกต่างกัน ถือเป็นอีกหนึ่งจุด แลนด์มาร์ค ของภูเก็ต