top-adver.jpg

สักการะพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระนอนหินอ่อนสวยงามสะดุดตาที่อุดรธานี

วัดป่าภูก้อน เป็นพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อนซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามมากของจังหวัดอุดรธานี พุทธสถานที่อยู่ร่วมกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย

กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย โดยมุ่งดำเนินรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธารตลอดจนสัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทยพร้อมทั้งเพื่อจรรโลงส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงคู่แผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน

สถาปัตยกรรมของวัดป่าภูก้อนที่สร้างขึ้นจึงโดดเด่นสะดุดตา เมื่อพระวิหารทรงไทยสีฟ้าอมเขียวตัดกับสีสันเขียวขจีและความสมบูรณ์ของผืนป่าโดยรอบ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 20 เมตร ที่แกะสลักหินอ่อนจากอิตาลีได้อย่างงดงามและแปลกตาดังความมุ่งหมายที่ต้องการให้เป็นพุทธศิลป์แห่งสมัยรัชกาลที่ 9 สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 รอบๆมีรายละเอียดของพระเอตทัคคะแต่ละองค์

ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามตระการตาแฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบๆ ผนัง มีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติอยู่ อีกทั้งตกแต่งแบบภาพปั้นนูนต่ำ หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติทั้ง 10 ชาติ นอกจากนี้ภายใน วัดป่าภูก้อน ก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ท่านใดที่ต้องการมาสักการะและเยี่ยมชมสถานที่ต้องระมัดระวังเรื่องเวลาเพราะทางวัดมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนถึงเวลาเปิดปิด เพราะหากกำหนดปิดแล้วจะไม่สามารถเข้าชมได้ เรื่องการแต่งกายทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องใส่เสื้อมีแขนกางเกงขายาวหากไม่สะดวกทางวัดมีบริการให้เปลี่ยนได้เช่นกัน

  • ข้อมูล วัดป่าภูก้อน อุดรธานี
  • ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/HqpLdwioxv4kACGP7    
  • เปิดให้เข้าชม : 08.30-17.00 น.