ชมความงามหนึ่งในน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ น้ำตกแม่ยะ ดอยอินทนนท์

น้ำตกแม่ยะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มี 30 ชั้น และมีความสวยงามมากที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 สุดยอดน้ำตกของประเทศไทย น้ำตกมีความสวยเหมือนม่านหมอกสีขาว สะอาดตา เคยได้รับการจัดอันดับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทย

ต้นกำเนิดมาจากลำห้วยหลายสาย ได้แก่ ขุนลำห้วยแม่ยะ ห้วยหลวง ห้วยฮ้อม ห้วยปางตอง ฯ ซึ่งไหลลงมาบรรจบกับลำน้ำแม่กลาง ไหลลงสู่อำเภอจอมทองไปบรรจบกับลำน้ำปิง ตัวน้ำตกจะไหลลงมาตามหน้าผาสูงชันราว 280 เมตร กระทบโขดหินเป็นชั้น ๆ จะแผ่กว้างเหมือนม่านน้ำแล้วไหลลงมารวมตัวกันที่แอ่งน้ำด้านล่าง มีน้ำไหลตลอดปีสภาพโดยรอบเป็นป่าเต็งรัง ป่าพรรณไม้ร่มรื่นสีเขียวชอุ่ม แต่ละช่วงฤดูกาลการไหลของน้ำจะต่างไป หากมาในช่วงหน้าแล้งน้ำจะน้อย แต่ถ้ามาในช่วงหน้าฝนน้ำจะเยอะเป็นพิเศษ ตัวน้ำตกสามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดที่มักจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกัน ส่วนท้ายน้ำตกมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อนำน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

การเดินทางมานั้นค่อนข้างจะสูงชันและคดเคี้ยว ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง อยู่ห่างจากอำเภอจอมทองประมาณ 12 กิโลเมตร จากจุดจอดรถประมาณ 600 เมตร ต้องเดินเท้าเข้าไป ระหว่างทางจะมีข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่น้ำตก และมี ศาลาให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนระหว่างเดิน ตรงน้ำตกจะมีจุดบริการของเจ้าหน้าที่สำหรับแจ้งเหตุ โซนรับประทานอาหาร และป้ายสำหรับแจ้งสถานการณ์น้ำต่างๆ

ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท , ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สามารถใช้บัตรเข้าอุทยานร่วมกันได้