top-adver.jpg

งานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” อุบลราชธานี

10380468_818565368155877_8180803060349059768_o.jpg

ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นงานสำคัญของพุทธศาสนิกชน มีมาแต่สมัยพุทธกาลจุดประสงค์ของการถวายเทียนพรรษาให้กับพระสงฆ์เนื่องจากพระสงฆ์ต้องจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงถวายเทียนเพื่อสร้างแสงสว่าง การนำเทียนไปถวายชาวบ้านตามความเชื่อว่าแสงสว่างแห่งเทียนคือแสงสว่างของปัญญา และมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี  

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี หนึ่งในงานบุญวันเข้าพรรษา ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดจัดสืบทอดติดต่อกันมากกว่า 118 ปีมาอย่างยาวนาน โดยทุกภาคส่วนของจังหวัดจะสนับสนุนให้มีการทำเทียนพรรษาตลอดทั้งเดือนก่อนจะถึงวันเข้าพรรษา โดยจะใช้ ขี้ผึ้ง ในการทำเทียน ซึ่งในสมัยโบราณนั้นจะนำเทียนเล่มเล็กๆ โดยมีการมัดรวมกันให้เป็นเทียนเล่มใหญ่ ซึ่งการมัดรวมกันแบบนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่นิยมเรียกว่า ต้นเทียน หรือต้นเทียนพรรษา และจัดขบวนนำไปถวายวัด การรวมเทียนพรรษาเป็นกลุ่มนี้แสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะนั่นเอง

      ต่อมาในการทำเทียนนั้นเริ่มมีการพัฒนา โดยมีการแกะสลักเข้ามาร่วม เริ่มทำลายไทยไปประดับบนเทียนซึ่งจะนำขี้ผึ้งมาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่ จากนั้นช่างฝีมือจะมาแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามต่างๆ โดยเฉพาะลวดลายของอีสานดั้งเดิม โดยมีการตกแต่งลวดลายสลับสี หรือทำออกมาเป็นเรื่องราว และมีการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่แท้จริง เสน่ห์และความสวยงามลวดลายอันวิจิตรงดงามของเทียนพรรษานั้นเลยมักจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานหลักหลายแสนคน การจัดงานนอกจากเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่อีกด้วย งานจะมีการจัดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมศึกษาเรียนรู้ในการทำเทียน   สัมผัสวิถีชีวิตชาวอีสานที่ฟ้อนรำอย่างพร้อมเพรียงสวยงาม ร่วมชมการประกวดต้นเทียน การแสดงแสงสีเสียง ชมต้นเทียนพรรษา และ ขบวนแห่เทียนพรรษา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณถนนหน้าเทศบาลนครอุบลฯ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายในแต่ละปีต่างกันไป