เปิดตลาดกุ้งกุลาดำไทยปี 2567 รองรับเปิดตลาดท่องเที่ยวภูเก็ต-อันดามัน ด้วยกุ้งนวัตกรรมน้ำแข็งโอโซนสเลอรี่ไอซ์ ร่วมผลักดัน Soft Power ด้านอาหาร ในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเป็นเมือง Creative City of Gastronomy

จังหวัดภูเก็ต – เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ชั้น 1 ไลม์ไลท์ ภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร ประธาน คลัสเตอร์กุงกุลาดำไทย และคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำไทย ร่วมงานเปิดตลาดกุ้งกุลาดำไทย ปี 2567

การรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกร ชมรม ผู้ประกอบการ ที่ร่วมกันผลักดัน Soft Power ด้านอาหาร ในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเป็นเมือง Creative City of Gastronomy เพื่อช่วยให้วัตถุดิบที่ดีของกลุ่มเกษตรกร ขึ้นอยู่บนโต๊ะ ขึ้นอยู่ในเมนู ระดับมิชลินไกด์ ไว้ต้อนรับ นักท่องเที่ยวทุกท่าน และสามารถใช้นวัตกรรมของน้ำแข็งโอโซน เข้าไปช่วยเสริมเพิ่มคุณค่า และราคาของวัตถุดิบ พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สินค้านั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถส่งออกนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อีกทางหนึ่ง จังหวัดภูเก็ตจึงสนับสนุนให้มีการยกระดับสินค้าของเกษตรกรไทยสู่มาตรฐานครัวโลก รวมถึงได้มีโอกาสต่อยอดจัดเทศกาลกินกุ้งระดับประเทศที่จัดหวัดภูเก็ตในโอกาสต่อไป

ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการผลิตลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำและพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำลายเสือ ศูนย์กลางการส่งและซื้อขายกุ้งที่สำคัญของประเทศไทย แต่หลังจากการขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรหันไปเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทดแทน แต่ในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่พังงา ภูเก็ต กระบี่สามารถทำผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน กลับมาเป็นแชมป์ประเทศไทยได้แล้ว และยังมีการปรับใช้นวัตกรรมน้ำแข็งโอโซนสเลอรี่ไอซ์เพื่อยกระดับสู่เมนูกุ้งเกรดซาซิมิ

ภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดันวัตถุดิบคุณภาพมาตรฐานส่งออก เข้าสู่ตลาดพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตและในฝั่งอันดามัน ทั้งนี้การกลับมาอีกครั้งของผลผลิตกุ้งกุลาดำลายเสือ ที่มีจุดเด่นที่สำคัญคือรสชาติหวาน รสสัมผัสเด้ง สีแดงสดสวยน่ารับประทาน

ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ตลาดการเลี้ยงในปัจจุบัน ทำให้ผลผลิตสามารถขยับเพื่อป้อนตลาดในประเทศและตลาดส่งออกไปยังผู้ค้าสำคัญโดยเฉพาะประเทศจีน, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และตะวันออกกลางในอนาคตอันใกล้ ผ่านศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญที่สนามบินจังหวัดภูเก็ต

หากผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจบริการ ต้องการวัตถุดิบเกรดพิเศษตามสเปค ทั้งกุ้งสด, กุ้งโอโซน, กุ้งมีชีวิต สามารถติดต่อที่ คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำไทย 081-809-8616