กิจกรรม RPST Photo Walk Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” ตอน คลองสาน – กะดีจีนในงาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”

เทศกาลสงกรานต์ อีกหนึ่งประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติทั่วโลก ต่างรอคอย และผ่อนคลายในช่วงเทศกาลนี้ โดยหนึ่งในงานใหญ่ “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” เทศกาลสงกรานต์ที่ผสานความร่วมสมัยที่ดีงามของไทย โดยคนในชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่งสนับสนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเพณีอันดีงามของไทย                 ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลัก มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่เชิญชวนให้นักเที่ยวเที่ยวได้มีส่วนร่วมคือ “RPST Photo Walk – Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” ตอน คลองสาน – กะดีจีน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยมีแกนหลักอย่าง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Royal Photographic Society of Thailand)  จับมือกับหลายภาคส่วนพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะสายถ่ายรูป  ได้เดินลัดเลาะเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนเก่าแก่ย่านกุฎีจีน โดยมีปราชญ์ชุมชน ที่รู้ลึก รู้จริง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ผู้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีและประธานมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน มาให้เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่มา ที่ไป ที่ใครฟัง ต่างต้องทึ่ง!! ทั้งเรื่องราวปูมหลัง ความเป็นมา และความเป็นอยู่ของคนในย่านนี้  อีกทั้งยังแวะชิมเมนูอร่อยดั้งเดิมที่เป็นของดีในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนั้น ยังชวนเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้การถ่ายภาพ ผ่านมุมมองจากช่างภาพมืออาชีพ อีก 3 ท่าน นำโดยนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, ร่วมด้วย คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ และคุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ 

เกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้ คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตร เพื่อสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะการถ่ายภาพเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการใช้เชิญชวนประชาสัมพันธ์หรือเปิดพื้นที่นั้นๆให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และสมาคมฯจะไม่พลาดในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนครับ

ความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้คือ เราจะได้เข้าไปรู้ลึกรู้จริงจากการลงพื้นที่ เข้าใจประวัติศาสตร์ ได้ชิมได้เห็นของที่สืบทอดมาจากประวัติศาสตร์และบันทึกสิ่งพิเศษนั้นได้ด้วยภาพถ่าย ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหนักจัดเต็มทีมวิทยากรเพื่อให้ความรู้และสร้างความสุขในการถ่ายภาพให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ครับ กิจกรรมดีๆ พิเศษๆ แบบนี้ซึ่งจัดแค่ปีละหนึ่งครั้ง ถ้าคุณไม่มาเข้าร่วมจะถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับ จะมีอะไรดีไปกว่าได้เดินชมความงามของย่านต่างๆ ทานของอร่อยๆและได้ถ่ายภาพสวยๆเพื่อเก็บเป็นความทรงจำดีๆแบบนี้ พบกันในงาน “อร่อยจัด-ทรรศนา” ตอน คลองสาน – กะดีจีน”  นะครับ”

อาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ประธานกรรมการมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน เผยว่า สำหรับกิจกรรม อร่อยจัด-ทรรศนาตอน คลองสาน – กะดีจีน เราได้มีโอกาสร่วมมือหรือร่วมงานกับเพื่อน ๆ ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพ นั่นเป็น

โอกาสที่ดีของการเติมเต็มมุมมองของประวัติศาสตร์ที่เป็นแต่เพียงการศึกษาเรื่องราวผ่านเอกสาร เรื่องเล่า แต่หาก ได้มีการเก็บบันทึกด้วยภาพที่มากด้วยคุณภาพแล้ว อนาคตของภาพนั้น ๆ ก็จะเป็น มุมมองของประวัติศาสตร์ในวันข้างหน้าที่แจ่มชัดด้วย       ส่วนความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การได้มาพบกันของ คนสนใจรากเหง้ากับคนสนใจสิ่งที่งดงามครับ ผมขอเชิญชวนทุกๆคน ที่สนใฝ่รู้ทั้งเรื่องราวของบ้านเมือง และเทคนิควิธีการเก็บภาพผ่านเครื่องมือที่อยู่ในมือของพวกเรา…ไม่น่าจะพลาดนะครับ มาพบกันครับ”

โดยจุดเริ่มต้นการเดินทางสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ กะดีจีน – พระนคร อยู่ที่ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำฝั่งธนฯ สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ซำปอกง), พระพุทธรูปหล่อปางป่าเลไลยก์ เป็นเพียงพระอุโบสถเดียวในประเทศไทยที่เป็นพระพุทธรูปหล่อปางป่าเลไลยก์ พร้อมพาชมระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดใบแรกในประเทศไทย ออกเดินทางต่อไปที่ ศาลเจ้าเกียนอันเกง (ศาลเจ้าแม่กวนอิม) ศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุดของชุมชนกุฎีจีน ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นพาลัดเลาะเข้าชุมชนกุฎีจีน แวะรับประทานอาหารว่าง ณ พิพิธภัณฑ์กุฎีจีน ชิมเมนู “สัพแหยก” สำรับโบราณชนิดหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากชาวโปรตุเกส ลักษณะไส้เหมือนกะหรี่ปั๊บ รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวาน ทานคู่กับขนมปัง

หลังจากที่ได้ลิ้มรสสำรับโบราณกันไปแล้ว พาไปต่อกันที่ วัดซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน ศึกษาสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์และนีโอคลาสิก พร้อมยอดโดมสไตล์อิตาลี ซึ่งเป็นการจำลองโดมของมหาวิหารฟลอเรนซ์ และพาชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ถ่ายภาพพระบรมธาตุมหาเจดีย์ ที่ได้รับรางวัลยูเนสโก สักการะขอพรพระพุทธนาค ที่ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร โดยใกล้ๆ กันมี ตลาดยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชวนซื้อดอกไม้เพื่อสักการะศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1 และปิดท้ายที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เที่ยวชมเจดีย์ 4 รัชกาล, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook WaterFestivalThailand

นอกจากกิจกรรม RPST Photo Walk – Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” ตอน คลองสาน – กะดีจีน ที่จะพาผู้เข้าร่วมทุกคนออกเดินทางไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์แล้ว งาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ยังมีกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเพณีอันดีงามของไทยอีกมากมาย 

ใกล้ที่ไหน เที่ยวที่นั่น  ให้ ชื่นอุรา.น่าสบาย  สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย 4 ภาค 6 จังหวัด ทั่วไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.waterfestivalthailand.com Facebook : WaterFestivalThailand