โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

40/5 ถนน ชนะเจริญ ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

.

Tel : +66 76 397 777

.

Fax : +66 76 397 700

.

www.accorhotels.com

.

www.novotel.com