เริ่มแล้ว!!! เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดป่าตองหรือ “PHUKET CARNIVAL AT PATONG 2022”

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ หาดป่าตอง ในความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหาดป่าตองจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้การจัดงาน “PHUKET CARNIVAL AT PATONG 2022” จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานบางลา หาดป่าตอง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป