top-adver.jpg

แหวกทะเลมังกรเจ้าถิ่น เหยียบสันหลังมังกรของสตูล

ทะเลแหวก คำเรียกขานเกาะแห่งหนึ่งของชาวชุมชนหยงโป สิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดสตูลที่เวลาน้ำทะเลลดจะเห็นสันทรายทับถมด้วยซากเปลือกหอยเปลือกปูนับล้านๆที่ทับถมยาวกว่า 3 กิโลเมตร นับได้ว่ายาวที่สุดในประเทศ สามารเชื่อมจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะได้เลย ขนาดความยาวและคลื่นของเปลือกหอยเหมือนมังกรที่แหวกว่ายในทะเลนั้นทำให้เป็นที่มาของชื่อ หาดมังกร

สันหลังมังกรแห่งนี้ตั้งอยู่ ตำบลหยงโป เดินทางโดยการนั่งเรือประมาณ 15นาที การที่จะเห็นสันหลังมังกรจะต้องรอเวลาน้ำขึ้น-ลง เมื่อน้ำลดระดับจะเห็นความกว้างถึง 10 เมตร