กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการภาคใต้ ร่วมโครงการ

กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการภาคใต้ ร่วมโครงการ YELG
พัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ สู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ ฟรี !!!

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global  (YELG) ปี 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบ Online เพื่อลงลึกความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ และเรียนรู้แนวทางสำคัญ อาทิ การตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การเรียนรู้ขั้นตอนและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การให้คำปรึกษาธุรกิจรายบุคคลกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก พร้อมโอกาสสำคัญในการผลักดันธุรกิจสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ

โดยการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม (ระยะที่ 1) และวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 (ระยะที่ 2) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ http://bit.ly/YELG-ภาคใต้  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.nea.ditp.go.th หรือ Facebook.com/nea.ditp โทรศัพท์ 081-3535214 และ  080 –  5974222 อีเมล entrepreneurs.nea@gmail.com