ดีป้า ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวกิจกรรมยกระดับกำลังคนดิจิทัลพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเสิร์ฟ 3 หลักสูตรนักพัฒนาระบบดิจิทัล เร่งพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย