สีสันภูเก็ต ไพรด์ 2024

เปิดฉากไปอย่างสวยงามกับงาน “Phuket Pride 2024” ที่จัดได้อย่างอลังการสมการรอคอย โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง, นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต, กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มอันดามันพาวเวอร์ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนแสดงพลังแห่งสีรุ้ง “Phuket Pride Week Parade” ที่แสดงออกถึงพลังแห่งสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมในทุกมิติสู่การขับเคลื่อนทางสังคม (Social Movement) ที่สำคัญในปัจจุบัน ซึ่งการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจของชาว L G B T Q I A N + ในเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง “Pride Month” นี้ แสดงออกถึงความความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมได้อย่างงดงาม
นอกจากนั้นยังมี “น้องอาลี่” รณัณฎา วัฒนาศิริวิไลกุล ผู้ได้รับตำแหน่ง “Miss Queen Andaman Power 2024” และผู้ได้รับตำแหน่งรองทั้ง 5 คน ร่วมต้อนรับขบวนพาเหรด ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันอย่างคึกคัก