ระทรวงพลังงาน ผนึกกำลังกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน(TSAST) และ CAS-ICCB จัดงาน “2023 Green Technology Expo” เดินหน้ากำหนดแผนลดการปล่อย GHGพร้อมหนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และส่งมอบโลกให้คนรุ่นใหม่

ไทยเบฟ สานต่อโครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 8 บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน สืบสานการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต่อยอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย