“องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก” รณรงค์ให้ “เทสโก้ โลตัส” สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ Raise Pigs Right” เพื่อกระตุ้นให้ทั้งฟาร์มผู้เลี้ยง ช่วยลดการทรมานจากการกักขังหมูแม่พันธุ์ รวมถึงเรียกร้องให้ซูเปอร์มาร์เก็ตหันมาให้การสนับสนุนหมูจากฟาร์มที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ มาจำหน่ายให้ผู้บริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหมูทั้งห่วงโซ่ โดยครั้งนี้ ได้เรียกร้องให้ เทสโก้ โลตัส ผู้ค้าปลีกเนื้อหมูรายใหญ่ของไทย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นางสาว โรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า  “ที่เราริเริ่มโครงการ “Raise Pigs Right” ขึ้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทราบถึงความทุกข์ทรมานของหมูแม่พันธุ์นับล้านชีวิต ที่ต้องยืนซองในกรงแคบๆ ทั้งชีวิต สร้างความเครียดและสุขอนามัยที่ไม่ดีให้กับหมู โดยที่ผ่านมา ทางองค์กรฯ ได้รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ และได้ความร่วมมือจากฟาร์มหมูหลายแห่งแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ยังไม่ให้การสนับสนุน ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร จึงอยากรณรงค์เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเนื้อหมูยักษ์ใหญ่อย่าง เทสโก้ โลตัส หันมาใส่ใจสนับสนุนเนื้อหมูจากฟาร์มที่เลี้ยงอย่างมีสวัสดิภาพที่ดีมาจำหน่ายด้วย

ธรรมชาติของหมูนั้นเป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่รวมเป็นกลุ่ม การที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตยืนอยู่ในซองแคบๆ ไปตลอดชีวิต ไม่สามารถแม้แต่จะขยับหมุนตัวได้ ทำเกิดความเครียด กัดกรงเหล็ก มีแผล ไม่แข็งแรง และเป็นโรคได้ง่าย ผู้เลี้ยงจึงต้องให้ยาปฎิชีวนะในปริมาณมากแก่หมู และสารจากยาปฏิชีวนะเหล่านั้นอาจตกค้างในเนื้อหมูมาสู่ผู้บริโภคได้ ซึ่งถ้าเราเลี้ยงหมูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ เราก็จะสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลง ทำให้ได้เนื้อหมูเพื่อบริโภคที่มีคุณภาพดีขึ้นตามมาด้วย จากสถิติพบว่า 3 ใน 4 ของแม่หมูจากทั่วโลกนั้นต้องยืนอยู่ในซองกรงแคบๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าตู้เย็นขนาดมาตรฐานที่พวกมันไม่สามารถหมุนตัวได้ หรือที่เรียกว่าหมูยืนซองตลอดเวลา ส่งผลให้หมูเกิดความเครียด ทำให้ภูมิคุ้มกันและสุขภาพของหมูแย่ลง เพราะเหตุนี้ทางองค์กรฯจึงอยากจะเชิญชวนผู้บริโภคแสดงพลังเรียกร้องให้ เทสโก้ โลตัส หันมาจัดจำหน่ายเนื้อหมูที่ผลิตมาจากฟาร์มที่มีการเลี้ยงหมูอย่างมีสวัสดิภาพที่ดี โดยในครั้งนี้เราได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในย่านพระราม 4 พร้อมกับเชิญชวนให้คนทั่วไปและลูกค้าของเทสโก้ โสตัส ในละแวกนั้น ลงชื่อสนับสนุนในโครงการ และมีการตั้งบูธให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งจำหน่ายที่มีการเลือกเนื้อหมูจากฟาร์มที่มีการใส่ใจต่อสวัสดิภาพของหมูอีกด้วยค่ะ” นางสาวโรจนา กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ จากความพยายามขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ส่งผลให้บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของไทยร่วมให้คำมั่นว่าจะยกเลิกการเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซองขณะตั้งท้องเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2560 โดยจะเปลี่ยนมาเป็นระบบการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มให้ครบทุกฟาร์มในเครือฯ ภายในปีพ.ศ. 2570 เช่นเดียวกับซีพีเอฟที่มีแผนจะยุติการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่ตั้งครรภ์แบบยืนซองหันมาเลี้ยงแบบรวมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2568 และเมื่อเดือนสิงหาคม 2561“ท็อปส์ มาร์เก็ต” ซุปเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ภายใต้เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล (Central Food Retail, CFR) ได้ประกาศตัวเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำรายแรกของไทย ที่ให้คำมั่นว่าจะยุติการสรรหาเนื้อหมูจากฟาร์มที่เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่กำลังตั้งท้องด้วยการยืนซอง ภายในปี 2570

ผู้บริโภคสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/WorldAnimalProtectionThailand หรือร่วมลงชื่อสนับสนุนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตหมูแม่พันธุ์ในประเทศไทย ได้ที่ https://www.worldanimalprotection.or.th/raise-pigs-right-TL ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561เพราะ 1 การสนับสนุนของคุณ จะเป็นพลังที่ช่วยยุติการทรมานชีวิตหมูแม่พันธุ์นับล้านตัว และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูในประเทศไทยให้ได้รับการเลี้ยงอย่างใส่ใจได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขา และเพื่อเนื้อหมูคุณภาพที่ดีของพวกเราทุกคน “หมูดีขึ้น…เพราะเราใส่ใจมากขึ้น”