ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ ช้าง สัตว์ที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยที่มีมานาน และยังเป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หรือ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ไม่เป็นเพียงหมู่บ้านช้างธรรมดาๆ ที่ให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนและช้างเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ไปศึกษาชีววิทยา ประวัติ และอุปนิสัยของน้องๆ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนและช้างที่มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของช้างและประวัติศาสตร์ต่างๆ และชม พิพิธภัณฑ์ช้าง หรือ Elephant Museum จุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีลานกว้างด้านล่าง เรียกว่า Elephant Stadium

เดิม หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เป็นหมู่บ้านของ ชาวส่วย (กูย) หรือ ชาวกวย ที่มีความชำนาญในการคล้องช้างป่า และฝึกหัดช้าง แต่เพราะปัญหาช้างพลัดถิ่นที่เพิ่มจำนวนขึ้น ทางหมู่บ้านจึงกลายเป็นที่ดำเนินการตาม โครงการนำช้างคืนถิ่น เพื่อพาช้างเร่ร่อนเหล่านั้นกลับสู่บ้านเกิด ที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์รวมช้างจากหลายหมู่บ้าน จนมีจำนวนมากกว่า 200 ตัวเลยทีเดียว

ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศ ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีแหล่งน้ำของ วังละทุ จุดชมวิวทิวทัศน์ของ แม่น้ำมูล และ แม่น้ำชี ที่ไหลลงมารวมกันก่อนไหลเข้าสู่ แม่น้ำโขง ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชิลๆ ท่ามกลางแมกไม้ใบหน้าของป่าเขาที่โอบล้อมสายน้ำ ซึ่งทุกเดือนตุลาคมของทุกปี ที่ลำน้ำมูล จะมีประเพณีการแข่งเรือยาวประจำปี
นอกจากธรรมชาติแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทนางบัวตูม ที่ตั้งอยู่ในเขต วัดปทุมศิลาวารีปราสาท และ วัดพระพุทธบาทพนมดิน ที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้พวกเราได้ชมศิลปกรรมของปราสาทหินโบราณ

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
เด็กโต คนละ 20 บาท
เด็กเล็ก คนละ 10 บาท
ชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท

  • ข้อมูล หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง สุรินทร์
  • ที่ตั้ง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • พิกัด https://goo.gl/maps/S7ypCUs3NLTEhLKB8
  • เปิดให้เข้าชม ทุกวัน การแสดงช้างมี 2 รอบ รอบเช้า 10.00 น. รอบบ่าย 14.00 น.
  • ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://travel.trueid.net/
  • เครดิตภาพจาก https://surin.prd.go.th/