หลวงปู่แผ้ว ปวโร เทพเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสน ชมจิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นอันงดงาม ที่วัดรางหมัน นครปฐม

วัดประชาราษฎร์บำรุง หรือ วัดรางหมัน  เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นวัดที่ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นในปีใด แต่เล่ากันว่าเป็นวัดที่พระครูสุกิจธรรมสร (หลวงพ่อหว่าง) ได้เป็นผู้ก่อตั้งภายในวัดมี หลวงปู่ดำ เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ทรงเครื่อง ประดิษฐานอยู่ที่หน้าวิหารอายุยืน

วิหารอายุยืน เป็นวิหารที่มีความสวยงามอลังการมาก มีศิลปะปูนปั้นที่งดงามมากทั้งภายในและภายนอกอาคาร ภายนอกโดดเด่นด้วย ท้าวเวสสุวรรณ พญานาค มังกร หงส์ สิงห์ ด้านในวิหารยังมีจิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นอันงดงาม อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปสำคัญ เช่น พระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อบ้านแหลม สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ รูปเหมือนพระเกจิ รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว เป็นต้น

ปัจจุบันวัดนี้มีพระเกจิชื่อดังนาม หลวงปู่แผ้ว ปวโร ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่า เทพเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสน พระเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่สาธุชนทั่วไป ศาสนาสถานของวัดมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก

ข้อมูล : วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) หมู่ 5 ตําบลรางพิกุล อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พิกัด : https://goo.gl/maps/Ty2C6feeeu95ULNS6

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.30 น.

ขอบคุณข้อมูล : https://thailandtourismdirectory.go.th/