รมช.พาณิชย์ลงพื้นที่กระบี่ ผลักดันทุเรียนทะเลหอยเป็นสินค้า GI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานดึงภาคเอกชนจับคู่ธุรกิจ ซื้อ-ขายสินค้า GI

รมช.พาณิชย์ลงพื้นที่กระบี่ ผลักดันทุเรียนทะเลหอยเป็นสินค้า GI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือGI สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ดึงภาคเอกชนจับคู่ธุรกิจ ซื้อ-ขายสินค้า GI ล่วงหน้า

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่บ้านทะเลหอย ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอำเภอปลายพระยา พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริม ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ยื่นคำขอ “ทุเรียนทะเลหอย” เป็นสินค้า GI ต่อกรมทรัพสินทางปัญญา มาก่อนหน้านี้แล้วนั้น หากสินค้าได้รับการขึ้นทะเบียน ต้องมีการผลักดันให้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและยื่นขออนุญาติใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ทุเรียนทะเลหอย สินค้าว่าที่ GI ของจังหวัดกระบี่ เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี ปลูกในพื้นที่ที่มีชั้นดินเป็นหอยน้ำจืดที่ทับถมกันมายาวนาน ในดินมีธาตุแคลเซียมสูง ทำให้ที่มีรสชาติหวานมัน เข้มข้น เนื้อหนาละเอียดเนียน ผิวสัมผัสแห้ง ไส้แห้งแม้จะเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกชุก กลิ่นหอมอ่อน ปลูกบนที่ราบเนินเขาในพื้นที่ตำบลปลายพระยา และตำบลเขาเขต อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ถือเป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่และมีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนเป็น GI