พิชิตเส้นทางเดินป่าในฝันของเหล่าบรรดาขาลุยสายธรรมชาติ บน “ดอยหลวงเชียวดาว” ชมธรรมชาติที่ Unesco ยกย่อง

ป่าดอยเชียงดาว แต่เดิมเป็นป่าที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาสูงชัน ประกอบด้วย เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยป่าดงดิบเขาและป่าหลายประเภท รวมถึงมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดดอยหลวงเชียงดาว ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นยอดดอยที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 

อุณหภูมิตามปกติจะถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกตลอดปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝน  อากาศหนาวเย็นตลอดฤดูหนาวและฤดูฝนอากาศชุ่มชื้นมาก เป็นแหล่งที่มีพืชพรรณหลากหลายและมีหลายชนิด

 โดยดอยหลวงเชียงดาวแห่งนี้ ควรค่าแก่การเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเนื่องจากมีสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมพืชในเทือกเขาหิมาลัยในทางตอนใต้ของประเทศจีน มีภูมิประเทศเขาหินปูนที่เป็นเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาเหมืองฝายและตัวอย่างกลไกการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศในพื้นที่บ้านปางมะโอ อีกทั้งพื้นที่แกนกลางที่ได้รับการดูแลให้คืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี และนอกจากนี้ พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ กวางผา, เลียงผา, และสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายชนิด ซึ่งในอนาคต ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ได้ในบริเวณนี้

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนดอยเชียงดาวให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก นับเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลกลำดับที่ 5 ของเมืองไทย

ดอยหลวงเชียงดาวนั้นเป็นเส้นทางเดินป่าในฝันของเหล่าบรรดาขาลุยสายธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเดินป่าที่ต้องจองคิวก่อนการขึ้นเดินโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้นักศึกษาธรรมชาติเข้าเดินศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว โดยนักศึกษาธรรมชาติจะต้องทำการจองผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยหลวงเชียงดาว (เว็บไซต์ chiangdao-biosphere.com) สามารถเช็ควันและเวลาทำการได้ที่ Facebook: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่

 • โดยมีค่าใช้จ่ายบนดอยหลวงเชียงดาว:
  • – ค่าธรรมเนียมการขึ้นคนคนละ 20 บาท
  • – ค่ากางเต็นท์หลังละ 50 บาท ต่อคืน
  • – ค่ารถคันละ 60 บาท
  • – ค่าลูกหาบวันละ 350 – 400 บาท ต่อคน
  • – ค่าคนนำทางวันละ 500 บาท ต่อคน
  • – ค่ามัดจำขยะ 200 บาท *จะได้รับคืนหากนำขยะมาคืนครบจำนวนที่แจ้ง*