สำหรับสายผจญภัย “ยอดเขาเทวดา” สุพรรณบุรีคือคำตอบสุดท้าทาย

“อุทยานแห่งชาติพุเตย” หรือชื่อเดิมคือ “วนอุทยานแห่งชาติพุเตย” หรือ “วนอุทยานแห่งชาติพุกระทิง” ถือเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู ซึ่งเป็นป่าครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมาก ส่วนพื้นที่บริเวณที่สูงของที่นี่เรียกว่า “ยอดเขาเทวดา”

เป็นดินแดนแห่งขุนเขา และเส้นทางท่องเที่ยวผจญภัย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย ท้าทายความสูง ซึ่งที่นี่มีความสูงถึง 1,123 เมตร ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ทิวทัศน์โดยรอบยอดเขาเทวดา นักท่องเที่ยวผู้พิชิตยอดเขาเทวดาจะได้ชื่นชมกับผืนป่า อันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติพุเตย,อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และมรดกโลกห้วยขาแข้ง ซึ่งมีไอหมอกปกคลุม อยู่ตลอดฤดูหนาว ประกอบกับ ภูเขานับร้อย สลับซับซ้อนเหมือนท้องทะเลแห่งภูเขาเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ท้าทายนักผจญภัยที่สุดในอุทยานแห่งชาติพุเตย และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีป่าสนสองใบธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย 

  • ข้อมูล ยอดเขาเทวดา
  • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติพุเตย ตำบล วังยาว อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/YStmPyu2JhiTDqSQ6 
  • ขอบคุณข้อมูล : สำนักอุทยานแห่งชาติ
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0 3596 0240