มัสยิดกรือแซะ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าของปัตตานี

มัสยิดกรือแซะ หรือ กรือเซะ – บานา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปินตูกรือบัน  ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี  ปัจจุบัน ห่างจากเมืองปัตตานี 10กม. ติดถนนหลักเส้นทางปัตตานี-นราธิวาส

กรือเซะ มีความหมายว่า ทรายสีขาวใสดั่งไข่มุก เนื่องจากหาดทรายขาวสะอาด ในสมัยก่อนชาวอาหรับแล่นเรือมาถึงที่ชายหาดแห่งนี้ ชาวอาหรับเรียกชื่อชายหาดแห่งนี้ว่า ลุ ลุ ซึ่งหมายถึง ไข่มุกในภาษามลายู

ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า ตันหยงลูโล๊ะ ชื่ออย่างเป็นทางการของมัสยิดกรือเซะ คือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ ชาห์ เป็นมัสยิดแห่งแรกในอาเซียน ที่ถูกสร้างด้วยอิฐแดง ซึ่งผลิตที่หมู่บ้านกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นมัสยิดโบราณอายุ300 กว่าปี ถือได้ว่าเป็นมัสยิดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ที่มีความงดงาม ภายในมัสยิดมีลวดลายอันวิจิตร บนยอดโคมหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ มีลักษณะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเชิงช่างผสมผสานศิลปะแห่งอาหรับ ด้วยรูปทรงประตูซุ้มโค้งแหลมเสาทรงกลม แบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลางมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

กล่าวคือมัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านมูซัฟฟาร์ ชาห์ เป็นเจ้าเมืองปัตตานี โดยตามคำแนะนำของท่านเชค ชาฟียุดดีน อัลอับบาส สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา หลังจากสร้างเสร็จ มัสยิดแห่งนี้ได้มีสถานะเป็นมัสยิดแห่งอาณาจักรปัตตานีดารุสสลาม นอกจากเป็นสถานที่สักการะแล้ว มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนา อิสลามกับพุทธจะเห็นได้ว่าเมื่อเราไปเยี่ยมชมมัสยิดแห่งนี้ ด้านข้างๆก็จะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ติดกับสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและมีตำนานร่วมกัน  รั้วแทบจะติดกันเราสามารถเดินดูรอบๆได้ ไม่ห่างจากตัวเมืองเท่าไร

อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอิสลาม บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และเป็นสถานที่ประกอบ ปืนใหญ่พญาตานี ซึ่งปัจจุบันปืนใหญ่ตั้งอยู่ที่หน้าศาลาที่ว่าการกระทรวงกลาโหม มัสยิดแห่งนี้ยังมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จนเมื่อปี พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีการบูรณะ เพื่อให้มัสยิดกรือเซะ เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีที่มีมาอย่างยาวนาน

  • ที่อยู่ : บ้านกรือเซะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/R9haLrt4rzsK3jQh8  
  • ขอขอบคุณข้อมูลจาก th.readme.me