top-adver.jpg

สโมสรไลออนส์ จังหวัดหวัดภูเก็ต จัดประกวดภาพวาดเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 35 หัวข้อ Lead with compassion เป็นผู้นำด้วยความอารี เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ไปแข่งระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก

17 กันยายน 2565, 4 สโมสรไลออนส์ ในจังหวัดหวัดภูเก็ต จัดให้มีการประกวดภาพวาดเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 35 หัวข้อ Lead with compassion เป็นผู้นำด้วยความอารี เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 11-13 ปี ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ ณ ศูนย์การค้า Limelight Avenue Phuket มีไลออนส์กุลธิดา เพ็ชรวรุณ นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และ มอบรางวัลการประกวด พร้อมด้วย นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ตเพิร์ล นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ตจังซีลอน นายกสโมสรไลออนส์อันดามันซี เข้าร่วม
สำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้เนื่องจากทางสโมสรไลออนส์สากล ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพดังกล่าวขึ้น ทาง 4 สโมสรไลออนส์ในจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดให้มีการประกวดในระดับจังหวัดภูเก็ต เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 4 คน ไปร่วมประกวดในระดับภาค หลังจากนั้นจะมีการนำผู้ชนะจากการประกวดระดับภาค ไปประกวดระดับประเทศ และ ระดับโลกต่อไป

โดยผู้ที่ชนะในระดับโลกจะได้รับเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ รวมทั้งโล่ ที่ระลึก และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับสมาชิกครอบครัวรวม 2 คน เพื่อไปร่วมพิธีรับมอบรางวัล ณ ที่ประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.ค.2566 ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับการประกวดในระดับจังหวัดที่ภูเก็ตในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนหลายราย โดยผู้ที่รับการคัดเลือกให้ไปประกวดต่อระดับภาคมี 4 ราย

ประกอบด้วย เด็กหญิงธันยพร จำชัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

เด็กหญิงธนวรรณ ผิวขาว จากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงอนันดญา อนันตจรูญวงศ์ จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และ เด็กหญิงถนอมขวัญ โชติประภัสร์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โดยทั้งหมดได้รับรางวัลเงินสดรางวัลละ 1,000 บาท

นอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับรางวัล Popular Vote อีก 1 รางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลคือ เด็กหญิงอนันดญา อนันตจรูญวงศ์ จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา