คุณจันทร์ ใจกว้าง กรรมการผู้จัดการ นำทีมผู้เข้าประกวด Miss mom 2022 ( Phuket ) Thailand ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงเรียนบ้านไม้ขาว

คุณจันทร์ ใจกว้าง กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งการประกวดมิสมัม ภูเก็ต 2022 นำทีมผู้เข้าประกวด Miss mom 2022 ( Phuket ) Thailand ร่วมกิจกรรม เข้าชมบ้านอาจ้อ บ้านสไตล์ชิโนโคโลเนียลของภูเก็ต ซึ่งเป็นทั้งบ้าน พิพิธภัณฑ์ ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ได้คุณอ๊อด หนึ่งในทายาทรุ่นที่สี่ของบ้านหลังนี้ ได้เล่าเรื่องราวให้เราฟัง

พร้อมกันนี้ ทางผู้เข้าประกวดร่วมมอบเงินทุนการศึกษาบริจาคสิ่งของ และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่ทาง Lifestyle In Thailand ได้จัดให้กับผู้เข้าประกวดฯ ร่วมกับสมาชิกนางงามมิสมัมรุ่นก่อนๆ ได้ปฏิบัติร่วมกันเพื่อสังคม เป็นกิจกรรมที่มีขึ้น อย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในนโยบายของผู้ก่อตั้งการประกวดมิสมัม ภูเก็ต

ได้ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนในครั้งนี้ ผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมสามารถบริจาค สมทบเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบ้านไม้ขาว

ติดต่อ โทร: ครูแวน 065-384-2235