มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงาน “ราชภัฏแฟร์” มหกรรมสินค้า OTOP และนวัตกรรมทางการศึกษา

(10 มกราคม 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมราชภัฏแฟร์ ณ ลานศูนย์ประชุม(ฝั่งขุมน้ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยงานฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วไทย งานนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สวนสนุก และกิจกรรมพฤกษาพาโชค ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ผู้ร่วมแถลงข่าวในวันนี้ ประกอบด้วย ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ ประธานบริษัท โอทอปเพื่อสังคม จำกัด นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายวิโรจน์ คงสำราญ กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมกันนี้มี ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

“ราชภัฏแฟร์ นับเป็นงานใหญ่รับต้นปี 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ผสานการนำเสนอความโดดเด่นของงานวิชาการและผลงานพัฒนาท้องถิ่นอันดามันโดยอาจารย์และนักศึกษา เข้ากับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบมหกรรมงาน OTOP ซึ่งคาดหมายว่าจะมีประชาชน ในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวงานราชภัฏแฟร์เป็นจำนวนมาก การดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นกลยุทธ์ที่ทีมบริหารตั้งใจเปิดมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน และเลือกสรรกิจกรรมที่เข้าถึงและตรงใจกับความต้องการของคนภูเก็ต ภายใต้การดำเนินงานของ คสม. และเครือข่ายที่มีศักยภาพ” ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าว

“ไฮไลท์ของงานราชภัฏแฟร์ คือการออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP เจ้าดังจากทั่วประเทศ โดยบริษัท OTOP ไทยเพื่อสังคม ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดงานระดับประเทศมากมาย รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นออกสู่สายตาประชาชน ทั้งกิจกรรม Workshop การแข่งขัน นิทรรศการและการจัดแสดงที่โดดเด่น อาทิ เทคโนโลยี AI เพื่อการศึกษา การจัดการ Smart Farmer หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ การนำเสนอเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรที่ทันสมัย ผลงานที่ยกระดับคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ รวมถึงผู้ที่มาเที่ยวงานจะได้พบกับยนตกรรมมอเตอร์โชว์ กิจกรรมการแสดง และร่วมลุ้นสนุกชิงของรางวัลมากมาย จึงขอเชิญร่วมงานราชภัฏแฟร์ 19 – 28 มกราคมนี้ที่ PKRU” ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฯ กล่าว

ในนามของผู้จัดกิจกรรมราชภัฏแฟร์ และหน่วยงานที่มีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) กล่าวว่า “คสม.มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษา นอกจากนั้น คสม.ยังมีหน้าที่ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน จึงเป็นที่มาของการจัดงานราชภัฏแฟร์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยออกสู่สายตาประชาชน อีกทั้งช่วยขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม ในอนาคต และที่สำคัญมากที่สุดคือจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาต่อโอกาสให้นักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กล่าวได้ว่าผู้ที่มาเที่ยวงานราชภัฏแฟร์นอกจากจะเพลิดเพลิน กับกิจกรรมในงานยังได้ทำบุญส่งต่อโอกาสทางการศึกษาได้อีกด้วย”