เกาะปันหยี ล่องเรือสัมผัสชีวิตกลางทะเลที่อบอุ่นของพังงา

“เกาะปันหยี” เป็นเกาะเล็ก ๆ มีที่ราบประมาณ 1 ไร่ มีบ้านเรือน 300 หลังคา มีประชากรประมาณ 4,000 คน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา ประมาณ 7 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงชะลูด แวดล้อมด้วยเกาะน้อยใหญ่


พื้นที่ส่วนใหญ่ของ เกาะปันหยี ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวพังงา และบริเวณป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าด่าน ตั้งอยู่บริเวณน้ำตื้นในอ่าวพังงา, เกาะปันหยี ตั้งอยู่บริเวณน้ำตื้นในอ่าวพังงา, เกาะไม้ไผ่ ตั้งอยู่บนเกาะและป่าชายเลนอ่าวพังงา และเกาะหมากน้อย ตั้งอยู่บนเกาะในอ่าวพังงา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และประมาณร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่น ๆ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านประมงเป็นหลัก นอกจาก นี้ยังมีการประกอบอาชีพ เช่น ทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว อาชีพรับราชการ การค้าขายและรับจ้าง
และด้วยพื้นที่เป็นแผ่นดินอยู่น้อยนิดนี้ ชาว เกาะปันหยี ใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางหมู่บ้านและศาสนา ส่วนบ้านเรือน ร้านค้า และโรงเรียนตั้งอยู่ในน้ำ เดิมทีมีทางเดินเชื่อมถึงกันด้วยสะพานไม้ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสะพานปูนในปัจจุบัน เวลาน้ำขึ้น “หมู่บ้านปันหยี” จึงแลดูเหมือนหมู่บ้านลอยน้ำ แต่พอน้ำลงจะเห็นว่าบ้านนับร้อยหลังนั้น ตั้งอยู่บนเสาที่ปักในเลนมาตั้งแต่อดีต


ด้านทิศตะวันออกของ เกาะปันหยี จะมีร้านค้าเรียงรายตลอดสองทางเดิน แต่หากต้องการเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ก็ต้องเดินเลยย่านการค้าไปทางทิศตะวันตก และจะได้พบเห็นศาลาประชาคม สภากาแฟ ร้านค้าสำหรับชาวบ้าน ร้านตัดผม โรงเรียน และมัสยิด ที่อยู่คู่กับชุมชนกลางทะเล
ทั้งนี้ ชุมชนชาวมุสลิมที่ เกาะปันหยี เป็นกลุ่มที่มีวิถีชีวิตภายใต้บริบทวัฒนธรรมอิสลาม และอาชีพประมง อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่จำกัดด้านนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทำให้ชุมชมสนิทสนมใกล้ชิดกัน อีกทั้งกาลเวลาได้ผูกพันผู้คนทั้งเกาะให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 • ข้อมูล เกาะปันหยี
 • ที่อยู่ เกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
 • พิกัด https://goo.gl/maps/DycZNVv5uaGKkmaG9


การเข้าชม การเช่าเรือล่องอ่าวพังงา

 • ท่าเรือท่าด่านศุลกากร ตั้งอยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง เลยจากที่ทำการอุทยานไปเล็กน้อย เป็นท่าเรือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยสามารถติดต่อขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือโดยตรง มีเรือจอดอยู่หลายลำ
  เรือสำหรับ 1-8 คน ราคา 1,200 บาท
  เรือสำหรับ 8-20 คน ราคา 2,000 บาท
  รือสำหรับ 20-40 คน ราคา 4,500 บาท
 • ท่าเรือสุระกุล หรือ ท่าเรือกะโสม ในอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็น เรือหางยาวจุประมาณ ลำละ 6 คน
  เรือสำหรับ 1-10 คน ราคา 1,200 บาท
  เรือสำหรับ 1-20 คน ราคา 1,500 บาท
  เรือสำหรับ 1-30 คน ราคา 1,600 บาท
 • ท่าเรือในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นเรือหางยาวจุลำละประมาณ 8 คน เวลาที่ใช้เดินทาง
  เรือสำหรับ 2-6 คน ราคา 1,000 บาท
  เรือสำหรับ 7-12 คน ราคา 1,500 บาท
  เรือสำหรับ 35-45 คน ราคา 4,500 บาท


ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://travel.kapook.com และ www.paiduaykan.com