top-adver.jpg

ไปขึ้นเขาดูพระอาทิตย์และทะเลหมอกได้ที่ ภูตาจอ

เส้นทางสุดโหดสำหรับสายลุยหากอยากสัมผัสบรรยากาศสวยตราตรึงใจแล้ว ภูตาจอ จุดชมวิวทะเลหมอกที่สูงสุดในจังหวัดพังงา การเดินทางนั้นต้องอาศัยรถที่สามารถพาลุยได้เพราะความชันของทางขึ้นนั้นไม่ธรรมดา ระยะทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ หากไม่สะดวกนำรถไปเอง ใกล้กันชาวบ้านในพื้นที่มีบริการ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านช้างเชื่อตำบลเหล อบต. เหล มีบริการจัดนำเที่ยวราคาค่ารถเริ่มต้น 3,000 บาทแชร์ได้ 10 ท่าน ก่อนถึงบริเวณยอดภูตาจอจะมีบริเวณกว้าง เหมาะสำหรับกางเต้นท์เพื่อชมแสงแรกของวัน ขึ้นไปสุดตรงจุดยอดของภูตาจอสามารถเห็นวิวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงาได้ ภูตาจออยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯโตนปริวรรตหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากตั้งอยู่ที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ในบริเวณพื้นที่ก่อนถึงภูตาจอจะมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ชมบรรยากาศ และวิถีชาวบ้านอีกด้วย