วัดมหาวนาราม​ พระอารามหลวง สักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปง

วัดมหาวนาราม  เดิมชื่อว่า วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ นิยมเรียกว่า วัดป่าใหญ่ อยู่ใจกลางเมือง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่ประจำจังหวัดอุบลราชธานี วัดหนึ่ง ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง

มีประวัติเล่าขานเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป ว่ากันว่าพระอินทร์แปลงมาเป็นช่างปั้นช่วยสร้างพระ จนสร้างแล้วเสร็จ เป็นพระประธานที่สวยงดงามมาก จึงเรียกพระพุทธรูปกันว่า พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง พระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงาม สร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง สร้างเสร็จเมื่อวันเพ็ญเดือนห้า ตรงกับวันอาทิตย์ เดือนเมษายน ช่วงเวลาบ่ายสามโมง ซึ่งปรากฏในศิลาจารึกที่ด้านหน้าองค์พระ ทางวัดจึงกำหนดเอาวันเพ็ญเดือนห้าของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองพระเจ้าใหญ่อินทร์แปง

ภายในกว้างขวางเย็นสบายบริเวณวัดกว้างขวาง ด้านหน้าเป็นลานโล่งสามารถจอดรถได้หลายคัน ตัววัดเป็นแนวราบโปร่งโล่ง มีโบสถ์ที่สวยงามโดดเด่น ในวันพระจะมีสวดมนต์และผู้ที่ไปทำบุญสามารถเข้าไปสวดร่วมได้

  • ที่ตั้ง: ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/msHrRXjHEHYuXbaDA