วัดใหญ่ชัยมงคล วัดเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ

วัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา

สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น คือใน รัชสมัยของ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เดิมมีชื่อว่า วัดป่าแก้ว ได้รับการขนานนามว่า “วัดใหญ่ชัยมงคล” ในรัชสมัยของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

จุดเด่นของวัดใหญ่ก็คือ พระเจดีย์ชัยมงคล ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่า “พระเจดีย์ใหญ่” อนุสรณ์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหนือมังกะยอชวา พระมหาอุปราชของหงสาวดี และวิหารพระพุทธไสยาสน์ สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ได้รับการบูรณะเรื่อยมา และเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดใหญ่ชัยมงคลจึงถูกทิ้งร้าง ซึ่งต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและมีภิกษุสงฆ์จำพรรษาดังเช่นในปัจจุบัน มีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก

โดยตามข้อมูลประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าการสร้างพระเจดีย์นั้น อาจสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่ หรืออาจสร้างใหม่ทั้งองค์ก็ได้ ไม่มีหลักฐานแน่นอน บริเวณโดยรอบพระเจดีย์ชัยมงคล มีพระพุทธรูปเรียงราย ประดิษฐานอยู่งดงาม และพระเจดีย์ชัยมงคลนี้ มีความสูง 1 เส้น 1 วา ทำให้ที่นี่เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน

  • ข้อมูล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยาตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/BZBKToyCq5Di67AL8
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
  • ขอบคุณข้อมูลจาก : https://thai.tourismthailand.org/