วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ชมถ้ำพญานาคจำลอง ศรีสะเกษ

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ความงดงามของถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูป จุดเด่นชัดเจนคือพญานาคราชล้อมรอบองค์พระพุทธเจ้าเป็นพระประธานประดิษฐานในถ้ำแห่งนี้จัดสร้างเป็นสีขาวปางสมาธิ พุทธลักษณะงดงาม และถ้ำพญานาคราชทางวัดได้ประกอบพิธีอัญเชิญและบรวงสรวงบรรจุดวงใจ สายพญานาคราชสถิต ณ ถ้ำแห่งนี้ด้วย เมื่อดูแล้วมีมนต์ขลังน่าพิศวงยิ่งนัก ตั้งแต่เริ่มต้นปากถ้ำเดินเข้าสู่ถ้ำพญานาคราชคล้ายๆ มีมนต์สะกดเหมือนอยู่ในถ้ำใต้บาดาลจริงๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐ์พระพุทธไสยาสน์องค์สีขาว คือองค์พระพุทธสิหิงค์ปางสมาธิศิลปะแบบลังกา

สำหรับภายในถ้ำพญานาคราชของวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จำลองรูปแบบให้คล้ายตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรี คล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดีเป็นเจดีย์ สูง 59 เมตร รวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 ใช้ประกอบศาสนกิจ ชั้นที่ 3 เป็นอุโบสถ์ สำหรับทำสังฆกรรม และเป็นพิพิธภัณฑ์มหาราช จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 บรรจุพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ ชั้นที่ 5 บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดป่าศรีมงคลรัตนารามยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาแห่งเดียวในอีสานใต้ ที่ฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป

  • ข้อมูล : วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  ตำบล โคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/t9GhuweMMQjG45Lp6
  • เปิดให้เข้าชม : 07.30-17.30 น.
  • ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thailandplus.tv