เดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม “วาโก้” จัดกิจกรรมโมแกรมการกุศล มอบสิทธิ์ตรวจมะเร็งเต้านมฟรี เพื่อสตรีด้อยโอกาสทั่วประเทศ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ. ไทยวาโก้ นำโดย นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ที่ 4 จากขวา) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม นายประณต เวสารัชวิทย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายวาโก้ นางอินทิรา นาคสกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม “วาโก้แมมโมแกรมการกุศล” เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งเต้านม ให้ได้มีโอกาสตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ฟรี พร้อมมอบ Balancing Bra และเต้านมเทียมเพื่อเติมเต็มผู้สูญเสียเต้านม ให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 1,100,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนพลังแห่งการให้ สร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

———————————————————

รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  2. ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  3. นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  4. นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  5. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.ไทยวาโก้
  6. นายประณต เวสารัชวิทย์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายวาโก้ บมจ.ไทยวาโก้
  7. นางอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยวาโก้
  8. นางสาวสรัญญา ทองอร่าม ผู้จัดการแผนก Wacoal Body clinic บมจ.ไทยวาโก้