Bartercard เครื่องมือการตลาดแบบไร้เงินสด

พร้อมช่วยทุกธุรกิจสร้างพันธมิตร ขยายฐานลูกค้า เตรียมรับกำไรสุดปังปี 2024

การทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ เครื่องมือทางการตลาดนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการสร้างยอดขาย การจับมือกับพาร์ทเนอร์ การขยายฐานลูกค้า ทุกส่วนล้วนส่งเสริมกันและต่อยอดจากการตลาดได้ทั้งสิ้น

Bartercard (บาร์เทอร์คาร์ด) คือแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดที่มีพันธมิตรธุรกิจสมาชิกกระจายไปทั่วทุกมุมโลก ผู้ประกอบการธุรกิจหลายท่านอาจจะยังสงสัยในการทำงานของแพลตฟอร์มว่าเป็นอย่างไร ขออธิบายสั้น ๆ ด้วยขั้นตอนการทำงานหลักของแพลตฟอร์ม “ลดค่าใช้จ่ายเงินสด – ขยายฐานลูกค้าใหม่ – เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ” ด้วยกระบวนการเหล่านี้ ในปลายทางจะนำมาซึ่งยอดขายหรือกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการมีฐานลูกค้าใหม่ ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับพันธมิตรทางธุรกิจ มีโอกาสเติบโตไปในในตลาดที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมลดการใช้ต้นทุนเงินสดของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีเงินสดเหลือ และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดดีขึ้น กำไรเพิ่มมากขึ้น

บทบาทของบาร์เทอร์คาร์ด เปรียบเสมือนตัวกลางเชื่อมโยง บริษัทหรือธุรกิจที่เข้ามาเป็นสมาชิก โดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อแบบปลอดดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยนของบาร์เทอร์คาร์ด การสร้างยอดขาย จะเรียกว่าการ เทรด ยอดขายหรือยอดการแลกเปลี่ยน มีหน่วยเป็น เทรดบาท โดยทุกธุรกิจที่เข้าร่วมกับบาร์เทอร์คาร์ด จะได้รับการดูแลแบบครบวงจร ทั้งทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ช่องทางการขายสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการหรือเจ้าของบริษัท สามารถต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้ให้เกิดยอดขายหรือกำไรปัง ๆ ได้ จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของแต่ละบริษัท อีกทั้งบาร์เทอร์คาร์ดยังมีการจัดกิจกรรมให้เหล่าสมาชิกได้มาพบปะกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากธุรกิจหนึ่งสู่อีกธุรกิจหนึ่ง เชื่อมโยงหลากหลายธุรกิจเข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว

บาร์เทอร์คาร์ดมีประสบการณ์ในด้านการตลาดมาอย่างยาวนานกว่า 27 ปี มีสมาชิกอยู่มากกว่า 3,000 ธุรกิจ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถสร้างยอดขายได้เติบโตขึ้น 10-15% และลดค่าใช้จ่ายเงินสดได้กว่า 10-50% ของค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยการเทรดสินค้าและบริการกับกลุ่มธุรกิจในบาร์เทอร์คาร์ด บาร์เทอร์คาร์ดมียอดการเทรดรวมทั้งหมดสูงถึง 920 ล้านเทรดบาทในปีที่ผ่านมา อีกผลประโยชน์ที่สำคัญกับธุรกิจสมาชิกคือ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้กับสมาชิก ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทุกธุรกิจของสมาชิก ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวด้วยสิทธิพิเศษโดยเฉพาะกับสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดเท่านั้น