เปิดแล้ว KIS BEAUTY STORE สาขาใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

เปิดแล้ว KIS BEAUTY STORE สาขาใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต สาขาใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต  “KIS BEAUTY STORE” (คิส บิวตี้ สโตร์) มัลติแบรนด์ บิวตี้ สโตร์ จุดหมายแห่งความงาม Let’s go!