น้ำตกเอราวัณ ที่สุดแห่งความสวยงามสวรรค์ชั้น 7 ของกาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ หรือถ้าเรียกให้ถูกก็คือน้ำตกในอุทยานแห่งชาติเอราวัณเป็นน้ำตกชื่อดังของจังหวัด กาญจนบุรี และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอเมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอไทรโยค โดดเด่นด้วยความสวยงามจากลักษณะของน้ำตกหินปูน น้ำที่ไหลผ่านจึงดูใสสะอาดน่าผลัดผ้าลงเล่น ซึ่งมีให้เลือกเพลิดเพลินตลอดสายของน้ำตกที่มีระยะทางถึง 2,200 เมตร ทอดยาวติดต่อกัน โดยแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ ทั้งยังมีกล้วยไม้ป่าหลากหลายชนิดบนคาคบไม้ให้เดินชม

น้ำตกเอราวัณมีหินปูนที่สวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของกาญจนบุรี มีระยะทางยาวประมาณ 2,200 เมตร แบ่งออกเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป และมีชื่อของแต่ละชั้น ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง
 • ชั้นที่ 2 วังมัจฉา
 • ชั้นที่ 3 ผาน้ำตก
 • ชั้นที่ 4 อกนางผีเสื้อ
 • ชั้นที่ 5 เบื่อไม่ลง
 • ชั้นที่ 6 ดงพฤกษา
 • ชั้นที่ 7 ภูผาเอราวัณ ความพิเศษของชั้นนี้คือเมื่อน้ำตกไหลบ่าจะมีลักษณะคล้ายช้างสามเศียร หรือที่เรียกว่า “ช้างเอราวัณ”

ภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง ได้แก่

 1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบแล้งม่องไล่ : เส้นทางเดินเท้ายาวประมาณ 1,010 เมตร อยู่ใกล้กับน้ำตกเอราวัณ เป็นเส้นทางเดินเลียบลำห้วยม่องไล่ เริ่มจากสะพานค่ายพักไปบรรจบเส้นทางเดินในน้ำตกชั้นที่ 3 เส้นทางจะเลาะแนวน้ำตก เกือบตลอดเส้นทางสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งและป่าทดแทน เส้นทางนี้เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย เดินทางไม่ลำบากมากนัก ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
 2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ (ป่าไผ่) : เส้นทางเดินมีความลาดชันต่ำ ทางเดินมีลักษณะเป็นลาดยางและคอนกรีต ทางเดินมีขนาดกว้าง 1 เมตร มีระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยตลอดเส้นทางเป็นป่าผลัดใบ ป่าไผ่ และป่าเบญจพรรณ มีป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทาง
 3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี : เป็นเส้นทางยาวประมาณ 1,940 เมตร เริ่มต้นจากลานจอดรถไปบรรจบกับเส้นทางในน้ำตก บริเวณสะพานน้ำตกชั้นที่ 4 ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง ตลอดเส้นทางจะปรากฏความหลากหลายของสังคมพืช สามารถจำแนกลักษณะของป่า ออกเป็น 3 ชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง และมีจุดชมวิวที่สวยงามหลายจุด ที่สำคัญสามารถมองเห็นน้ำตกเอราวัณชั้นที่ 7 (หัวช้างเอราวัณ) ในฤดูน้ำหลากได้ชัดเจนที่สุด เส้นทางนี้จึงต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพอสมควร
 • อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีที่พักบริการทั้งแบบบ้านและลานกางเต็นท์ มี 16 โซน
  • โซนที่ 1 ที่พักบริเวณเอราวัณ 932 (ค่ายเยาวชนชาย)
  • โซนที่ 2 ที่พักบริเวณเอราวัณ 931 (ค่ายเยาวชนหญิง)
  • โซนที่ 3 ที่พักบริเวณเอราวัณ 202/4 (ริมธาร)
  • โซนที่ 4 ที่พักบริเวณเอราวัณ 202/3 (ริมธาร)
  • โซนที่ 5 ที่พักบริเวณเอราวัณ 202/2 (ริมธาร)
  • โซนที่ 6 ที่พักบริเวณเอราวัณ 202/1 (ริมธาร)
  • โซนที่ 7 ที่พักบริเวณเอราวัณ 201/4 (ริมไพร)
  • โซนที่ 8 ที่พักบริเวณเอราวัณ 201/3 (ริมไพร)
  • โซนที่ 9 ที่พักบริเวณเอราวัณ 102 (หลังแฝด)
  • โซนที่ 10 ที่พักบริเวณเอราวัณ 103 (เอราวัณ)
  • โซนที่ 11 ที่พักบริเวณเอราวัณ 105 (ริมแคว)
  • โซนที่ 12 ที่พักบริเวณเอราวัณ 106 (สะแกดง)
  • โซนที่ 13 ที่พักบริเวณเอราวัณ 107 (หิรัญญิการ์)
  • โซนที่ 14 ที่พักบริเวณเอราวัณ 201/1 (ริมไพร)
  • โซนที่ 15 ที่พักบริเวณเอราวัณ 201/2 (ริมไพร)
  • โซนที่ 16 ที่พักบริเวณเอราวัณ 101 (มังตาล)

ร้านค้าสวัสดิการ เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00-16.30 น.

 • ข้อมูล อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • ที่อยู่ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • พิกัด https://goo.gl/maps/R7H7p545FxMzRFpp6
 • เปิดให้ชม 08.00-16.30 น.
  • ค่าเข้าชม
   • บุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท
   • บุคคลชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท
   • ค่าบริการสำหรับยานพาหนะ รถยนต์ 30 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท
   • ขอบคุณข้อมูลจาก www.sanook.com และ https://travel.kapook.com/