มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) สานต่อปณิธานนวัตกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) สานต่อปณิธานนวัตกรรมเพื่อสังคม มอบเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพา ให้แก่มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร

มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) นำโดย
มร.มาซาอากิ ยานากิย่า (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย และประธาน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อปณิธานนวัตกรรมเพื่อสังคม มอบเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพา จำนวน 5,600,000 บาท แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือให้การรักษา

พยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุม 1 มูลนิธิพอ.สว. เมื่อเร็วๆ นี้
บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
1 มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2 นายผดุงเกียรติ สรุจิกำจรวัฒนะ รองประธานกรรมการมูลนิธิ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการองค์กร บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส
อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 มร.มาซาอากิ ยานากิย่า ประธานกรรมการมูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย และ ประธาน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
4 นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
5 นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
6 ทันตแพทย์ สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)