สักการะพระมงคลมิ่งเมืองคู่บ้านคู่เมืองของอำนาจเจริญ

“พระมงคลมิ่งเมือง” หรือที่มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า “พระใหญ่” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่เขาด้านพระบาท ในตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งในบริเวณของอุทยานนั้นจะประกอบไปด้วย ธรรมชาติร่มรื่นไปด้วยทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิด จึงได้รับการปรับแต่งให้เป็น “พุทธอุทยาน”

ในส่วนของพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั้นได้รับอิทธิพลศิลปะแบบปาละของอินเดียเหนือที่แผ่มายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อหลายพันปีก่อน โดย จิตร บัวบุศย์ ได้ออกแบบสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครอบองค์พระพุทธรูปปูนปั้นเดิม แล้วแต่งองค์พระด้านนอกด้วยกระเบื้องโมเสคสีทอง เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอํานาจเจริญ

ทางด้านหลังของพระมงคลมิ่งเมืองมีพระพุทธรูปลักษณะแปลกอีก 2 องค์ ห่มจีวรเหลืองลออตา มีนามว่า พระละฮาย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระขี่ลาย หมายถึง ไม้สวย ไม้งาม โดยเรียกตามรูปลักษณ์ขององค์พระพุทธรูปโบราณ พบในหนองน้ำเมื่อ ครั้งที่มีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพื่อทําฝายกั้นน้ำ ถือกันว่าเป็นพระที่ให้โชคลาภ ชาวบ้านมักมาบนบานขอพรอยู่เสมอ

ปัจจุบันพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระศักดิ์สิทธิ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ หากสาธุชนท่านใดได้มาเยือนแล้วไม่ได้ไปกราบนมัสการ ถือเสมือนว่ายังเดินทางมาไม่ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ

  • ข้อมูล พุทธอุทยาน พระมงคลมิ่งเมือง อํานาจเจริญ
  • ที่อยู่ : 126 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/cUCBsiUnoxEDZoM28 
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
  • ขอขอบคุณข้อมูล : thai.tourismthailand.org, m-culture.go.th