Key Contents ของ Speakers ทั้ง 4 ท่าน ”ทำไมงาน Expo 2028, Phuket Thailand จึงมีความสำคัญในทุกๆบริบท ของไทย อันดามัน และภูเก็ต”

ทำไมงาน Expo 2028, Phuket Thailand จึงมีความสำคัญในทุกๆบริบท ของไทย อันดามัน และภูเก็ต

“งานเอกส์โปนี้จะสร้างโอกาสที่แตกต่างให้แก่บริษัทสตาร์ทอัพ นวัตกร และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริบทความร่วมมือ บทสนทนาและการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากทุกภาคส่วน”

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

กล่าวพร้อมยืนยันความพร้อมและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการจัด Expo 2028 Phuket Thailand และยังย้ำจุดยืนของไทยเราในแนวคิดเรื่อง Harmony Index รวมถึงแคมเปญ Planet Care Practice และ Nature First Mindset เพื่อการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
“ตอนนี้ หนูอายุ 12 ปี แต่ในปี 2028 หนูจะอายุ 18 ปี หนูจะมีศักยภาพในการร่วมเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ คนรุ่นหนูจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลก”

เด็กหญิง อัญช์ณฎา ลักขณา
Phuket Young Ambassador

น้องกานพลู เป็นตัวแทนเสียงจากคนรุ่นใหม่ ที่ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ของโลก มาเพื่อแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตและพร้อมขับเคลื่อนอนาคตไปด้วยกัน

“ที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่จัดงานเอกส์โปที่เราสามารถร่วมกันสร้างอนาคต ผ่านการแบ่งปันนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างบทสนทนาต่างๆ ท่ามกลางธรรมชาติอย่างลงตัว”

นายยศพล บุญสม
ผู้แทนกลุ่มสถาปนิกที่ออกแบบโครงการ

กล่าวขณะอธิบายถึงคอนเซปต์ Flow of Nature ที่เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบโครงการ ด้วยความตั้งใจที่จะคงพื้นที่สีเขียวไว้ให้ได้มากที่สุด ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เพื่อเป็นเอกส์โปต้นแบบของ Carbon Neutral

“ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเรา พวกเราเท่านั้น ที่จะร่วมกันเฟ้นหานวัตกรรมและทางออกสู่ชีวิตในอนาคตที่ดียิ่งกว่า”

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ สสปน.

กล่าวพร้อมเน้นย้ำแนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญร่วมกันในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง People Planet และ Prosperity

Cr. TCEB Thailand Mega Events & World Festivals

BIE171 #Phuketexpo2028 #Expo2028Phuket #SpecialisedExpo2028 #ภูเก็ตต้องชนะ #TeamPhuket #TheSouthernMICE #TCEBThailandMegaEvents #CheerphuketExpo2028 #MegaEvent #MICEinThailand #FestivalinThailand