เกาะยอ สงขลา

เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพานติณสูลานนท์ ไปตามเส้นทาง

เกาะเพียงเกาะเดียวกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่างที่มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมืองฯ โดยมีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4,000 คน แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน เกาะยอถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสงขลา สภาพทั่วไปบนเกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้ของเกาะยอ อีกทั้งยังมีการตัดถนนลาดยางรอบเกาะ ไฮไลต์บนเกาะยอ เรียนรู้การทำสวนผลไม้แบบสุมรุม หรือสวนสมรม ที่เป็นการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด อยู่ภายในสวนเดียว นั่นหมายความว่าผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอคือ จำปาดะ ซึ่งลักษณะคล้ายขนุนแต่ลูกเล็กกว่า สามารถนำไปทอดเหมือนกล้วยแขก หรือจะกินสดก็ได้ ชมผ้าทอเกาะยอซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้นิยมสวมใส่ผ้าไทย มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายราชวัตถ์ ดอกพิกุล ดอกพะยอม เนื้อผ้าดูแลรักษาง่าย ล่องเรือชมแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลา รื่นรมย์ประเพณีเก่าแก่ เช่น ประเพณีแห่หมรับเรือนสิบ และประเพณีขึ้นเขากุฏ ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่ทำให้ชุมชนเกาะยอเป็นชุมชนที่เข้มแข็งน่าอยู่ ท่องไปในเส้นทางสายวัฒนธรรมบนเกาะยอ ซึ่งเป็นความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป ที่ตั้ง : ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสงขลา การเดินทางมายังเกาะยอมีสะพานติณสูลานนท์ 2 ช่วง เชื่อมเกาะยอกับฝั่งอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร

ข้อมูล เกาะยอ
ที่ตั้ง เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา 90100
พิกัด https://goo.gl/maps/F3yHoRSnQTV4wv5RA
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://thai.tourismthailand.org/
เครดิตภาพจาก https://thai.tourismthailand.org/